THÔNG TIN KHÓA HỌC

KHÓA HỌC GUITAR
Đối tượng Từ 6 tuổi trở lên
Hình thức dạy và học Lớp nhóm 4-6 học viên
Giảng viên Giảng viên tại trường ĐH Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội và Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Thời gian học 2 buổi / tuần
2-3 tiếng/ buổi
Kiểm tra chất lượng • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nhận được chứng chỉ tại Piano Sao đất cảng. Có khả năng kỹ năng chơi đàn tốt khi tham gia khóa học đàn tại đây.